Música… de prop

ESO B

Unitat 1

La música del segle XXI. Quines eines fa servir la música que escoltes?

Unitat 2

La música del segle XXI. Com hem arribat a la música actual?

Unitat 3

La música del segle XXI. Com es construeix la música d’avui?

Annex

llenguatge musical